[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
Mainmenu
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 54 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์รายวิชาการบัญชีการวางแผน และงบประมาณ ( อ่าน : 825 / ดาวน์โหลด : 536 ) เจ้าของ อาจารย์อุมาพร เกยเลื่อน
17/ส.ค./2558
ผลงานอาจารย์ < ไม่มี >
22 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปวช. 2/1 การบัญชี( อ่าน : 841 / ดาวน์โหลด : 508 ) เจ้าของ นางทัศนีย์ เอี่ยมบุญเสริฐ
17/ส.ค./2558
ผลงานอาจารย์ < ไม่มี >
23 ปัจจัยส่งผลกระทบทางจิต - สังคม กระทบต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของ นักศึกษา ระดับ ปวช.1 แผนกเครื่องกล สาขางานยานยนต์( อ่าน : 811 / ดาวน์โหลด : 391 ) เจ้าของ นายกอบศักดิ์ เจนวิถี
17/ส.ค./2558
ผลงานอาจารย์ < ไม่มี >
24 การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาชั้น ปวช.3/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน( อ่าน : 810 / ดาวน์โหลด : 469 ) เจ้าของ นางสาวเสาวรีย์ ธงชัย
17/ส.ค./2558
ผลงานอาจารย์ < ไม่มี >
25 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Ulead Vedeo Studio 11 สร้างสื่อมัลติมีเดีย( อ่าน : 793 / ดาวน์โหลด : 404 ) เจ้าของ นางสาวพัชรินทร์ ภักดีอำนาจ ,นายธรรมศาสตร์ สัจจาสิทธิ์
17/ส.ค./2558
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ < ไม่มี >
26 สำรวจความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัสเวอร์ชั่น 2.0( อ่าน : 835 / ดาวน์โหลด : 363 ) เจ้าของ นายสัญจร เพชร, นางสาวทัศนีย์ นิลพงพษ์
17/ส.ค./2558
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ < ไม่มี >
27 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัย( อ่าน : 1201 / ดาวน์โหลด : 381 ) เจ้าของ นายเดชา นูพิมพ์,นายกฤษณพัฒน์ เจริญราชฏร์ชนก
17/ส.ค./2558
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ < ไม่มี >
28 ศึกษาความพึงพอใจของสื่อการสอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์( อ่าน : 758 / ดาวน์โหลด : 364 ) เจ้าของ นายณฯัฐพพงฑษ์ มาจ่าย,นางสาวฐาปนิค เพ็ญบุญ
17/ส.ค./2558
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ < ไม่มี >
29 การศึกษาปัญหาระบบจัดซื้อและรับสิ้นค้า บริบัท ลีซุนเซ้ง จำกัด( อ่าน : 882 / ดาวน์โหลด : 399 ) เจ้าของ นางสาวขนิษฐา นาคนชม,นางสาวจินตนา นาเลิง
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
30 การศึกษาต้นทุนจากการปลูกอ้อย ของกลุ่มเกษตรกรของหมู่บ้านสัมพันธ์( อ่าน : 850 / ดาวน์โหลด : 416 ) เจ้าของ นางสาวสุปราณี แย้มอดุลย์,นางสาวรัตนา กองจันดี
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
31 การจัดทำบัญชีครัวเรื่อนของหมู่บ้านโนนฟันเรือ( อ่าน : 832 / ดาวน์โหลด : 371 ) เจ้าของ นางสิรินันท์ ยงเพชพร,นาพงสาวอรุณวตรี ฦาชา
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
32 การจัดทำบัญชีคูปองอาหารสำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ( อ่าน : 755 / ดาวน์โหลด : 378 ) เจ้าของ นางสาวสุนันท์ กาวี,นางสาววรีศรา ภิรมย์ไกรภักดิ์
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
33 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทำบัญชีครัวเรื่อนของเกษตรกร( อ่าน : 823 / ดาวน์โหลด : 372 ) เจ้าของ นางสาวปนัสดา ลาภสถิตย์,นางสาววรรณวิภา มีอาราม
17/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 การศึกษาความพึงพอใจของต้นทุนการทอผ้าใหม่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านส้มกบ( อ่าน : 814 / ดาวน์โหลด : 376 ) เจ้าของ นางสาวพนิดา คำหนองไผ่,นางสาวศิริพร จันทร์ดำ
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
35 โครงการสำรวจต้นทุนของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น( อ่าน : 797 / ดาวน์โหลด : 374 ) เจ้าของ นางสาวพุฒิพร ศิริปฏิพัทธ์,นางสาวรัตน์สุดา บุญรอด
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
36 การศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรื่อน บ้านสว่างแก ตำบลขังเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น( อ่าน : 811 / ดาวน์โหลด : 390 ) เจ้าของ นางสาวธิติมา อารีย์,นางสาวมนมนัส อัปมาโน,นางสาวอรวรรณ โวหาร
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
37 การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย บริการให้เช้า โต๊ะ เต้นท์ ร้านปลาทอง( อ่าน : 789 / ดาวน์โหลด : 366 ) เจ้าของ นางสาวธัญญารัตน์ ทุยเวียง,นางสาวศรินทิพย์ เจริญโภค,นางสาวสุกัญญา พันธ์สนิท
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
38 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคกองทุนหมู่บ้าน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ(บี-เทค)( อ่าน : 776 / ดาวน์โหลด : 402 ) เจ้าของ นางสาวสุธารัช แสนแป้,นางสาวพัชรินทร์ เขียวหัน
17/ส.ค./2558
คณะวิชาบริหารธุรกิจ < ไม่มี >
39 ศึกษาความพึงพอใจของเครื่องยนต์จำลอง( อ่าน : 770 / ดาวน์โหลด : 313 ) เจ้าของ นายจารุวัฒน์ จรุญชีพ,นายจักรกฤช เศษสูงเนิน,นายวัชระ ฝ่ายชาวนา
17/ส.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 เครื่องมือพิเศษเครื่องมือล็อกแม่เหล็ก( อ่าน : 804 / ดาวน์โหลด : 469 ) เจ้าของ นายศุภกฤต สุวรรโน,นายอาคม กาศนอก,นายจตุรภิรมณ์ แสงจันทร์
17/ส.ค./2558
คณะวิชาอุตสาหกรรม < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>