[ hotnews ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Snews Social
ชื่อเล่น : 
Snews
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
2/5/2536
อายุ : 
28
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
mixfour.ever@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------