ชื่อ - นามสกุล :นายยุทธจักร ธีระ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :