ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรลิสา รัตน์พินิจ
ตำแหน่ง :หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการเงิน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะเทคโนโลยีสารเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :