ชื่อ - นามสกุล :นางอรัญญา พรหมชัยนันท์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :