ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

09-02-2022 / 14:06:24

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะเอกชนในรูปแบบออนไลน์

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อาชีวะเอกชน

อ่านเพิ่มเติม
24-01-2022 / 14:47:27

ดาวน์โหลดใบสมัคร

“การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ” ประจำปีการศึกษา 2564 จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน

อ่านเพิ่มเติม
22-01-2022 / 20:10:16

หัวข้อข่าวสาร

ข้อมูลรายละเอียดย่อย

อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน

หลักเกณฑ์ และ กติกา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

วิชาและข้อสอบ

รายชื่อวิชาที่จัดการแข่งขันและรายละเอียดของแต่ละวิชา

การประกวดและสิ่งประดิษฐ์ฯ

กำหนดการการรับสมัคร การแข่งขัน และ รายงานผลการแข่งขัน

คู่มือ

คู่มือเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Logo

ไฟล์ภาพ โลโก้ PVET SKILLS (PNG,JPG,PDF,AI)

ติดต่อสอบถามส่วนกลาง

QRCode และ Link สำหรับเข้า Openchats สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขัน

รูปภาพ