ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด จำนวน11คน

ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 13 มีนาคม 2565 ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด จำนวน 30 คน ออกเดินทางเรียบร้อย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทโซนี่

วันที่ 12 มีนาคม 2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จบสัญญาจำนวน 21คน กลับถึงบ้านเรียบร้อยและปลอดภัย ยินดีด้วยค่ะ