G-Tech P-Tech จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 20 "กีฬาประเพณี G-Tech P-Tech "

วันที่ 21 ก.ค. 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 20"กีฬาประเพณี G-Tech P-Tech" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 20"กีฬาประเพณี G-Tech P-Tech" ประจำปีการศึกษาอ2566