"จี-เทค" จัดโครงการประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)