จี-เทค จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมอบนโยบาย การเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองและนักศึกษา

จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเมธาวดี โรงแรมเมเจอร์แกรนด์