ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน