ประธานอุปถัมภ์ ท่าน ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล เชิญร่วมทำบุญ งานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต

   ท่านผู้บริหาร ท่าน ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล #ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) #วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) #ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น #อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเตรียมความพร้อมงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในวันที่ 18-26 ธ.ค.2565 ที่วัดสระแก้ว บ้านสัมพันธ์ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในการนี้ มีท่านผู้นำชุมชน ท่าน สจ.วิศรุต ปู่เพ็ง ท่าน วิสันต์ สิงห์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพัธ์ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน บ้านสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนตูม และชาวบ้านบ้านสัมพันธ์-โนนตูม ครับ ไม่ว่าประเทศจะพึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือการท่องเที่ยวและบริการ"