ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 13 มีนาคม 2565 ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด จำนวน 30 คน ออกเดินทางเรียบร้อย