สพป.ขก.เขต 5 ร่วมกับวิทยาลัย "จีเทค" จัดใหญ่นิทรรศการ ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง

                                                                                    

   เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ กล่าวต้อนรับ มีนายวิชัย ศรีขวัญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย   ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนภาครัฐภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1500 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)...