ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

25-04-2022 / 15:56:36

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน

อ่านเพิ่มเติม
06-04-2022 / 21:06:52

รับสมัครผู้ที่รักในอาชีพครู

รับสมัครบุคลากร 40 ตำแหน่ง ขยายระยะเวลาในการรับสมัครถึงวันที่ 24 เมษายน 65
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 25 เมษายน 65
-สอบคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 65

อ่านเพิ่มเติม
29-03-2022 / 09:55:56

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวงานกิจกรรม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด

ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทโซนี่

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 53 วันที่ 20 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 52 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 51 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 50 วันที่ 17 มีนาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ใบสมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนกับเราแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ