ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล "บอส จีเทค" จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี

วันที่ 25 พ.ค. 66 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ 22 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค) และพิธีทำบุญวันเกิด เสริมสิริมงคลขึ้น โดยมีพระเทพปริยัติเวที รองเจ้าคณะภาค ๙ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอในจังหวัดขอนแก่น พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ร่วมพิธีทางศาสนา มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก