จี-เทค เตรียมพบกับสาขาใหม่ ปีการศึกษา 2566 "สาขายานยนต์ไฟฟ้า"

หลักสูตรที่เปิดใหม่ คณะอุตสาหกรรม - ปวช. สาขายานยนต์ไฟฟ้า - ปวส. สาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า