ขอเชิญร่วมงาน พิธีบวชนาคหมู่ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสระแก้ว ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค)และคณะสงฆ์อำเภอชุมแพ