คณะครูสาขาช่างก่อสร้าง


คณะช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ปวช.)
 • สาขางานโยธา (ปวส.)


 • นายอภิสิทธิ์ โสภา

  หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง


  นางสาวอังคณา พุทธคุณ

  ครูสาขาช่างก่อสร้าง


  นางสาวจินตวรี พาไชย

  ครูสาขาช่างก่อสร้าง


  นายวัชรพล แสงดานุช

  ครูสาขาช่างก่อสร้าง