คณะครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


คณะช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาไฟฟ้ากำลัง (ปวช.)
 • สาขาเครื่องกลไฟฟ้า(ปวส.)


 • นายเดชา นิละเสน

  หัวหน้าสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายเอกชัย สมบูรณ์ทรัพย์

  ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายอนุวัฒน์ บางใบ

  ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายเมธาสิทธิ์ ใสยิ่ง

  ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายอภิสิทธิ์ งามหนัก

  ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายสุรพงศ์ ขวัญมา

  ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายไกรวุฒิ คำหมู่

  ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง


  นายธนธัช ทองโชติ

  ครูสาขาคไฟฟ้ากำลัง