ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

16-03-2023 / 09:00:00

รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-ถึง 8 เมษายน 2566

อ่านเพิ่มเติม
23-12-2022 / 09:30:00

พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

วันที่ 5 มี.ค.66 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม
23-08-2022 / 22:06:52

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
-หลักสูตร ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กต่างๆ

ฉบับที่ 53 วันที่ 20 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 52 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 51 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 50 วันที่ 17 มีนาคม 2565

<ข่าวงานกิจกรรม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด

ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทโซนี่

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ