ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

30-10-2022 / 10:30:00

ประธานอุปถัมภ์ ท่าน ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล เชิญร่วมทำบุญ งานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต

ในวันที่ 18-26 ธ.ค.2565 ที่วัดสระแก้ว บ้านสัมพันธ์ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม
23-08-2022 / 22:06:52

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
-หลักสูตร ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กต่างๆ

ฉบับที่ 53 วันที่ 20 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 52 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 51 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 50 วันที่ 17 มีนาคม 2565

<ข่าวงานกิจกรรม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด

ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทโซนี่

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ