ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

25-05-2566 / 09:30:00

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล "บอส จีเทค" จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี

วันที่ 25 พ.ค. 66 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

อ่านเพิ่มเติม
24-04-2023 / 15:00:00

จี-เทค จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่24 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ชุมแพ

อ่านเพิ่มเติม
23-08-2022 / 22:06:52

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
-หลักสูตร ปวช./ปวส.

กรอกใบสมัครเรียน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กต่างๆ

วันที่ 16 เมษายน 2566

<ข่าวงานกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ เอฟ เอเชีย จำนวน 50 คน
วันที่ 26 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำนวน 22 คน
วันที่ 27 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัทซีพีแรมลาดหลุมแก้ว จำกัด จำนวน 50 คน

<รูปภาพกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ