ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

18-07-2566 / 19:30:00

G-Tech P-Tech จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 20 "กีฬาประเพณี G-Tech P-Tech "

วันที่ 21 ก.ค. 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

อ่านเพิ่มเติม
25-05-2566 / 09:30:00

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล "บอส จีเทค" จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิด และวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี

วันที่ 25 พ.ค. 66 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กต่างๆ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
วันที่ 3 มิถุนายน 2566

<ข่าวงานกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ เอฟ เอเชีย จำนวน 50 คน
วันที่ 26 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำนวน 22 คน
วันที่ 27 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัทซีพีแรมลาดหลุมแก้ว จำกัด จำนวน 50 คน

<รูปภาพกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ