ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กต่างๆ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
วันที่ 23 ตุลาคม 2566

<ข่าวงานกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ เอฟ เอเชีย จำนวน 50 คน
วันที่ 26 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัทแคนนอนไฮเทค(ประเทศไทย) จำนวน 22 คน
วันที่ 27 มีนาคม 2566 งานทวิภาคีและความร่วมมือได้ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัทซีพีแรมลาดหลุมแก้ว จำกัด จำนวน 50 คน

<รูปภาพกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ