ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานกิจกรรม

จดหมายข่าว

รูปกิจกรรม

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

7-10-2022 / 08:30:00

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนจากเหตุการณ์กราดยิง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

"ร่วมป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม" เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกชีวิตได้มั่นใจและปลอดภัยอย่างแท้จริง

13-09-2022 / 20:30:00

สมศ.ประกาศรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย จี-เทค ด้านการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้รับหนังสือสำคัญ จาก สมศ.ที่ Voo๔๕๒ /๒๕๖๔ เพื่อแสดงการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) จาก สมศ.

อ่านเพิ่มเติม
23-08-2022 / 22:06:52

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
-หลักสูตร ปวช./ปวส.

อ่านเพิ่มเติม
12-09-2022 / 09:55:15

รับสมัครผู้ที่รักในอาชีพครู

รับสมัครบุคลากร 23 ตำแหน่ง กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่เว้น วันหยุดราชการ
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
-เวลา 09.00 น. สอบทฤษฎี/ สอบปฏิบัต
-เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ

อ่านเพิ่มเติม
29-03-2022 / 09:55:56

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 วันที่ 19 เมษายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวงานกิจกรรม

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แปซิฟิกการทอ จำกัด

ส่งนักศึกษาเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทโซนี่

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กต่างๆ

ฉบับที่ 53 วันที่ 20 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 52 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 51 วันที่ 18 มีนาคม 2565

ฉบับที่ 50 วันที่ 17 มีนาคม 2565

หลักสูตรที่เปิดสอน

รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปวช./ปวส.

ใบสมัครเรียนออนไลน์

สมัครเรียนกับเราแบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ/โลโก้วิทยาลัยฯ