นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัทโซนี่

วันที่ 12 มีนาคม 2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จบสัญญาจำนวน 21คน กลับถึงบ้านเรียบร้อยและปลอดภัย ยินดีด้วยค่ะ