ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

ข้อมูลอาคารสถานที่


1. อาคารอิทนิล อาคารเรืยน ชั้นเดียว

2. อาคารกาญจนาภิเษก อาคารเรืยน สองชั้น

3. อาคารใหม่ อาคารเรืยน สองเดียว

4. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

5. อาคารปฏิบัติช่างอุตสาหกรรม อาคารเรืยน ชั้นเดียว

6. อาคารพระชัยบารมี

7. สวนพักผ่อน

8. สนามกีฬา

9. ห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรม

10. ลานผึ้ง / ชั้นสอน ห้องห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรม

11. ห้องประชุมชั่วคราว

12. สหกรณ์และร้านค้า

บริการข้อมูล: ข้อมูลอาคารสถานที่ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา