คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ

ข้อมูลอาคารสถานที่


1. อาคารอิทนิล อาคารเรืยน ชั้นเดียว

2. อาคารกาญจนาภิเษก อาคารเรืยน สองชั้น

3. อาคารใหม่ อาคารเรืยน สองเดียว

4. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

5. อาคารปฏิบัติช่างอุตสาหกรรม อาคารเรืยน ชั้นเดียว

6. อาคารพระชัยบารมี

7. สวนพักผ่อน

8. สนามกีฬา

9. ห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรม

10. ลานผึ้ง / ชั้นสอน ห้องห้องปฏิบัติการ สาขาการโรงแรม

11. ห้องประชุมชั่วคราว

12. สหกรณ์และร้านค้า

บริการข้อมูล: ข้อมูลอาคารสถานที่ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา