ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


นายศิวาวัฒน์ มะลิดา
หัวหน้าประจำสาขางานยานยนต์
นายวิเชยร เปรมบุญ
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายอำพลยุทธ ทวยภา
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายมานัส ธรรมใจ
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
นายธีรพงศ์ สีเทียมเงิน
ครูผู้สอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  ว่าที่เรือตรีภานุวัฒน์ อาบสุวรรณ ร.น.

ว่าที่เรือตรีภานุวัฒน์ อาบสุวรรณ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นายศรัญโญ วงกระนวน

นายศรัญโญ วงกระนวน
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นายศตวรรษ หลวงบุญ

นายศตวรรษ หลวงบุญ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นายกรณรงค์ หลวงบุญ

นายกรณรงค์ หลวงบุญ
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
 • รายละเอียด

  นางสาวอนุสรา ศรีชัยแสง

นางสาวอนุสรา ศรีชัยแสง
ครูฝึกสอนประจำสาขางานยานยนต์
สาขางาน : สาขางานยานยนต์ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา