คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ

โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ระดับชั้น : ปวช. ปีการศึกษา 2559 การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ระดับชั้น : ปวช. ปีการศึกษา 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ระดับชั้น : ปวช. ปีการศึกษา 2559 การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
หน่วยงานภายใน : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา