ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ระดับชั้น : ปวช. ปีการศึกษา 2559 การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ระดับชั้น : ปวช. ปีการศึกษา 2559 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
โครงงาน/งานวิจัย (นักศึกษา) ระดับชั้น : ปวช. ปีการศึกษา 2559 การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จี-เทค)
หน่วยงานภายใน : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา