ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

ใบสมัครเรียน2562

***คลิ๊กดาวน์โหลด***

ใบสมัครครูและบุครกร

ใบสมัครครูสาขาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิก

ใบสมัครครูสาขาการบัญชี

ใบสมัครครูสาขาช่างยนต์

ใบสมัครครูสาขาช่างเชื่อม

ใบสมัครครูสาขาโยธา

ใบสมัครครูช่างกลโรงงาน

ใบสมัครครูสาขาคอมพิวเตอร์

ใบสมัครครูสาขาการโรงแรม

ใบสมัครครูสาขาการตลาด

ใบสมัครครูสาขาสามัญ

ใบสมัครครูสาขาภาษาจีน

ใบสมัครครูสาขาภาษาอังกฤษ

ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนว

ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทวิภาคี

ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์

บริการข้อมูล: Download เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา