ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

สีประจำวิทยาลัย

สีม่วง-ขาว
        สีม่วง หมายถึง ความรุ่งโรจน์ ความสงบ ความเรียบง่าย ความอดทน
        สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความสดใส ความอ่อนน้อม
        สีม่วง–ขาว หมายถึง การมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ มีความนอบน้อม อดทน เรียบง่าย จะนำมาซึ่งความสำเร็จ สงบสุขและความ เจริญรุ่งเรือง ในชีวิต

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ
        ต้นอินทนิล 

ข้อมูลทั่วไป : สีประจำวิทยาลัย เผยแพร่โดย : สุพจน์ จันทร์ล้ำ