คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ

*****

หน่วยงานภายใน : งานวัดผลและประเมินผล เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา