คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ


หน่วยงานภายใน : งานทะเบียนนักศึกษา เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา