ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

JR_แนวทางการประเมินคุณภาพ(บรรยาย)

งานประกันคุณภาพ : JR_แนวทางการประเมินคุณภาพ(บรรยาย) เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา