ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

ประวัติความเป็นมา (History)

             วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย - เยอรมัน (จี-เทค) เลขที่ 57 หมู่ 4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2544 ตาม/ใบอนุญาติเลขที่ ขก 17/2544 ในเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา บริษัท ปัญญาประเสริฐกุลจำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยนายเกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ในชื่อโรงเรียนชุมแพบริหารธุรกิจเทคโนโลยี(บี-เทค) ยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัยฯโดยใช้ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ(บี-เทค) ต่อมาทางวิทยาลัยฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จึงใช้ชื่อ "วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย - เยอรมัน (จี-เทค)" จนถึงปัจจุบัน


 

ข้อมูลทั่วไป : ประวัติความเป็นมา เผยแพร่โดย : สุพจน์ จันทร์ล้ำ