คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ

คู่มือโปรแกรมระบบ Mis-School

ที่

ชื่อคู่มือโปรแกรมระบบ Mis-School

ประเภทโปรแกรม

ดาวโหลด

1

คู่มือโปรแกรมระบบงานวิชาการ

Academic

 

2

คู่มือโปรแกรมระบบงานกิจกรรม

Activity

 

3

คู่มือโปรแกรมระบบงานรับสมัครนักเรียนใหม่

Admission

 

4

คู่มือโปรแกรมระบบงานห้องสมุด

LibraryMis

 

5

คู่มือโปรแกรมระบบผู้บริหาร

ManagerMIS

 

6

คู่มือโปรแกรมงานการเงิน

MisFinance

 

7

คู่มือโปรแกรมงานปกครอง/สแกนนิ้ว

MisGovernment

 

8

คู่มือโปรแกรมระบบงานครูผู้สอน

MisGrade

 

9

คู่มือโปรแกรมระบบงานบุคลากร

PersonalManual

 

10

คู่มือโปรแกรมระบบงานบุคลากร

Register54

 
หน่วยงานภายใน : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทส เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา