คำขวัญประจำอำเภอชุมแพ : หลักเมืองเก่าชุมแพ แลผาพระนอนล้ำค่า อารยธรรมโนนเมือง ลือเลื่องเศรษฐกิจติดตา ผานกเค้า เข้าชมถ้ำผาพวง บวงสรวงปู่หลุบ

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๖๑บริการข้อมูล: ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยฯ เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา