ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

ประกาศ!วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) รับสมัครนักเรียนนักศึกษาศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

15 มิ.ย. 63

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพเดี่ยว ระดับ ปวช. (สวมชุดสูท/รับชุดคลุม)
๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพเดี่ยว ระดับ ปวส. (สวมชุดสูท/รับชุดคลุม)
๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่และซ้อมใหญ่
เวลา ๑๕.๓๐ น. เริ่มเคลื่อนขบวน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ
เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
เวลา ๑๘.๓๐ น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ :

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** การแต่งกาย : อาจารย์ พร้อมครุยวิทยฐานะ

***อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมครุยวิทยฐานะ หรือแต่ละสถาบัน

1 มี.ค. 63

ประกาศ!วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

ระหว่างบัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 รายละเอืยด

***คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัคร***

25 ก.พ. 63

ประกาศ!วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมพร้อมสอบ V-NET

6 ก.ย. 62

ประกาศ!วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) สอบปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2562

6 ก.ย. 62

ประกาศ!วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

16 ก.ค. 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา