ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

โครงการประกวดนวัตกรรม 10 กันยายน 2562
รูปนักศึกษาที่ได้รับทุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2562
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ ณ สำนักงานเขต 5
หน่วยงานภายใน : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา