ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ


นางสาวธนัยรัศม์ คำพลศักดิ์
หัวหน้าประจำสาขาวิชาการบัญชี
นายณัฐวุฒิ สามหาดไทย
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวปภาวี คนเพียร
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวดุษฎี ภูสุดสูง
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวสิริวิมล ทาเทพ
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวพนิดา มีที
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวศุภนุช สีแพงพา
ครูผู้สอนประจำสาขาวิชาการบัญชี
สาขางาน : สาขาบัญชี เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา