ปรัชญา : ฝีมือเป็นเยี่ยม​ วิชาการเป็นเลิศ​ คุณธรรมสูงยิ่ง ปณิธาน​ : มุ่งสู่มาตรฐานสากล​ ทุกคนมีงานทำ

5 ด้าน / 25 ประเด็นการประเมิน

งานประกันคุณภาพ : 5 ด้าน / 25 ประเด็นการประเมิน เผยแพร่โดย : ก้องไกร ถิ่นจันดา